04:09
12 juli 2024

VNG Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrechtketen is online

VNG Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrechtketen is online

Welke rol heb ik als gemeente in de jeugdstrafrechtketen? Wat zijn mijn taken bij preventie en nazorg? Met welke partijen heb ik allemaal te maken en aan welke knoppen kan ik als gemeente draaien? Op al deze vragen krijgt u antwoord in onze Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrechtketen. Als gemeente heeft u een belangrijke rol in het jeugd- en adolescentenstrafrecht. De gemeente is de enige partij die in elke fase van de jeugdstrafrechtketen een bijdrage kan leveren, van preventie en vroegsignalering tot en met de nazorg na afloop van het justitiële traject.

Lees verder via VNG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *