11:05
22 februari 2024

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid (‘wietexperiment’). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee.

De bestuurlijke werkgroep van de VNG, onder leiding van de voorzitter Theo Weterings, sprak afgelopen woensdag over de AMvB. Hieronder benoemen we onze grootste bezwaren.

Minder ruimte voor lokaal maatwerk
Op grond van de kabinetsreactie op het adviesrapport van de commissie-Knottnerus (brief aan de Tweede Kamer, 6 juli 2018) had de VNG verwacht dat er ruimte zou zijn voor lokaal maatwerk. Daar blijkt echter in de AMvB veel minder sprake van te zijn dan in de Kamerbrief wordt aangegeven. Bijvoorbeeld over de lokale handhaving van het ingezetenencriterium, het (niet kunnen) stellen van aanvullende nadere eisen door het lokaal bestuur aan verkooppunten van softdrugs, en de wijze van uitvoering van de verplichte deelname van alle coffeeshops in de aangewezen gemeente.

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *