10:39
05 december 2022

VNG-reactie kamerbrief personeelstekorten kinderopvang

VNG-reactie kamerbrief personeelstekorten kinderopvang

Op 5 september 2022 heeft minister Van Gennip van het ministerie van SZW een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de (aanpak van) de personeelstekorten in de kinderopvang. Vanuit VNG zijn we verheugd dat de minister op verschillende vlakken stappen onderneemt om het personeelstekort aan te pakken.

Eerste stappen
Het is voor alle partijen, dus ook voor gemeenten, van belang dat de kinderopvang goed functioneert en daarvoor zijn in de huidige arbeidsmarktkrapte stappen noodzakelijk. De maatregelen in de kamerbrief zijn verdeeld over 3 categorieën: nieuw personeel aantrekken, huidige personeel behouden en meer uren werken stimuleren. In totaal worden er 12 acties genoemd. We beseffen dat sommige maatregelen snel geeffectueerd kunnen worden en dat andere maatregelen meer tijd vergen. Met de huidige maatregelen verwachten wij dat de eerste stappen gemaakt kunnen worden. Het personeelstekort is een complex probleem, dat niet op korte termijn opgelost is. Wij zullen de effecten van de maatregelen blijven volgen en met het rijk en de ketenpartners in gesprek blijven hierover.

Herijkingstracject kwaliteitseisen
Met betrekking tot actie 6 ‘Vervolgtraject na evaluatie IKK’ (zie kamerbrief) loopt er een herijkingstraject voor de kwaliteitseisen. Hier is VNG Naleving bij betrokken. Dit traject is verdeeld in 3 sporen. In het eerste spoor wordt momenteel uitgewerkt welke kwaliteitseisen op korte termijn kunnen worden aangepast om knelpunten weg te nemen. Over het herijkingstraject is meer te lezen in het dossier Herijking kwaliteitseisen dagopvang en BSO na IKK (in map 8 van het forum ‘Toezicht en Handhaving Kinderopvang’). In de VNG-presentatie tijdens de regio-overleggen komend najaar zal hier ook aandacht aan besteed worden.

Lees verder via vng.nl

Hoe benut je klantenergie, medewerker-energie en kindenergie in uw kinderopvangorganisatie, basisschool of IKC? Kom 15 maart naar Utrecht voor de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2022 – Energieke Klantgerichte Organisaties georganiseerd door het Haags Congres Bureau en ondersteund door BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.