09:02
12 juli 2024

VNG ontwikkelt staalkaart met structuur juridische regels

VNG ontwikkelt staalkaart met structuur juridische regels

Deze zomer is de VNG gestart met de tweede fase staalkaarten. Deze fase bestaat uit korte en overzichtelijke deelprojecten, waarbij onderdelen van de eerste versie verder worden ontwikkeld.

Op dit moment werkt de VNG aan het eerste onderdeel ‘Het Casco’. In dit deelproject wordt een voorbeeldstructuur voor juridische regels in het omgevingsplan opgesteld, dat opstellers van een omgevingsplan kan inspireren.

Voorbeeldstructuur zonder inhoud
In de voorbeeldstructuur worden alle typen regels opgenomen, die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan regels over activiteiten, gebruik en procedures. Het gaat hierbij om de structuur van de regels, nog zonder de inhoud.

Deze structuur is als het ware het casco van een gebouw dat later kan worden ingericht. Ook komen ontwerpkeuzes in dit deelproject aan de orde:

Welke vragen zouden gemeenten zichzelf moeten stellen bij het realiseren van de regelstructuur?
Welke alternatieven zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen van die alternatieven?

Lees verder via vng.nl

Meer leren over de omgevingswet? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018’ met oa Matthijs Mutsaers van Nysingh, Jan van der Grinten, Kennedy van der Laan en Ard Jan Dunnik van Coupry.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *