01:19
22 juni 2024

VNG niet blij met motie Omgevingswet in Eerste Kamer

VNG niet blij met motie Omgevingswet in Eerste Kamer

Met een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is dinsdagavond gestemd vóór een motie die uitspreekt dat het onverantwoord is om op 1 januari 2024 de Omgevingswet in te voeren. De motie was van de hand van Kamerlid Saskia Kluit van PvdA-GroenLinks. Mede-ondertekenaars waren afkomstig van Partij voor de Dieren, SP, BBB, Ja21 en OPNL. Ook 50Plus steunde de motie.

Ontraden door de VNG
Opvallend genoeg werd de motie niet alleen ontraden door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, maar ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De minister noemde de motie dinsdagmiddag nadrukkelijk ‘onwerkbaar’ en wees erop dat de Eerste Kamer in maart heeft ingestemd met de uitvoering van de Omgevingswet. Het verweer van de indieners van de motie is dat de minister niet heeft voldaan aan eerder ingediende moties en door hem gedane toezeggingen met betrekking tot de uitvoering van de wet.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *