10:05
27 juni 2022

Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht

Vitaliteit van buurten en maatschappelijke veerkracht

In Nederland helpen we elkaar graag. Ruim twee op de vijf volwassenen deed het afgelopen jaar vrijwilligerswerk. Daarnaast voelt 89% van alle Nederlanders zich thuis in zijn of haar buurt en bijna twee derde helpt dan ook buurtgenoten met boodschappen of klusjes doen.

Dit blijkt uit het onderzoek Maatschappelijke veerkracht en vitaliteit van buurten dat is gebaseerd op de Burgerpeiling, een onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl van KING/VNG, dat donderdag 24 maart werd gepubliceerd. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75 gemeenten. Een representatieve steekproef van bijna 60.000 personen vulde de vragenlijst in.

Ook zorgwekkende uitkomsten

Het onderzoek laat een overwegend positief beeld zien over de gezondheid van buurten en de rek in de maatschappij. Uit de resultaten blijkt dat mensen van wie je het niet verwacht zich graag inzetten voor hun medemens. Opmerkelijk is ook dat de inzet voor leefbaarheid en veiligheid van de buurt hoog is onder inwoners met ‘geen vertrouwen’ in de gemeente en tevens hoog is onder inwoners met ‘veel vertrouwen’ in de gemeente.
Maar ook een aantal zorgwekkende uitkomsten komt naar voren uit het onderzoek. Zo heeft 6% van alle Nederlanders het gevoel ‘er niet bij te horen’, voelt 2% van de volwassenen in Nederland zich bijna altijd eenzaam en is tien procent van de mantelzorgers overbelast.

Zoveel mogelijk meedoen in de samenleving

Dit onderzoek geeft Nederlandse gemeenten informatie waarmee zij gerichter in het sociaal domein aan de slag kunnen. Gemeenten willen immers dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in de samenleving. De inzichten en aanbevelingen in het rapport kunnen gemeenten helpen om hun inzet beter te bepalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.