07:46
24 mei 2022

Vijf vragen over veiligheid aan Dr. Ruth Prins

Vijf vragen over veiligheid aan Dr. Ruth Prins

Vijf vragen over veiligheid aan Dr. Ruth Prins – universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Wat is op het gebied van veiligheid volgens u de belangrijkste verandering de afgelopen jaren?
Wanneer we kijken naar de agendering van veiligheidsproblemen in lokale beleidsplannen dan zien we dat steeds meer ongewenste fenomenen als veiligheidsvraagstuk worden aangemerkt. Dit in combinatie met toenemende, soms verregaande bevoegdheden voor burgemeesters maakt dat openbare orde en veiligheid een omvangrijk beleidsdomein rond complexe vraagstukken is geworden. Om deze veiligheidsproblemen aan te pakken zien we dat het lokale bestuur in toenemende mate de samenwerking aangaat met allerhande publieke, maatschappelijke en private partijen. Dit biedt kansen en is tegelijkertijd niet zonder knelpunten.

Waar moeten we volgens u de komende jaren de accenten leggen m.b.t. veiligheid?
Het veiligheidsdomein is en blijft zeer dynamisch. Actuele dreigingen rond ondermijning, radicalisering, cybercrime en terrorisme stellen bestuurders voor grote uitdagingen. Niet in de laatste plaats omdat ze deze complexe veiligheidsvraagstukken adresseren onder zeer veranderlijke condities. Denk aan de nog steeds gaande reorganisatie van het politiebestel, de recente decentralisatieoperatie en de mogelijke deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming. Allemaal zaken die veiligheidsbeleid en uitvoering direct beïnvloedden.

Formuleer in één zin wat volgens u het fundament is van een veilige samenleving
Het fundament van een veilige samenleving ligt verscholen in bescherming van (im)materiële verworvenheden op dusdanige wijze dat kernwaarden als vrijheid en gelijkheid overeind blijven.

Wat fascineert u m.b.t. het thema veiligheid?
Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen, maar varieert enorm onder verschillende historische en culturele condities. Wat mij in het bijzonder fascineert aan gemeentelijke veiligheidszorg is dat problemen en oplossingen uiterst concreet worden. Bestuurders en professionals worden met echte, concrete problemen geconfronteerd en kunnen daadwerkelijk interveniëren. Immers, elke wietplantage kent een adres en een energierekening die dan weer concrete aangrijpingspunten bieden voor optreden door het lokaal bestuur en haar partners.

Waarom mogen we uw college zeker niet missen?
In mijn college zal ik u bijpraten over recente onderzoeken naar lokale veiligheid en leiderschap. Welke problemen, bevoegdheden en bestuurlijke condities beïnvloedden de positie en rol van de burgemeester als handhaver van lokale orde en veiligheid?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.