10:13
03 oktober 2022

Vijf vragen over stikstof

Vijf vragen over stikstof

Stikstof is de laatste maanden veel in het nieuws. Bouwprojecten liggen stil en boeren zijn boos. Een oplossing lijkt nog niet in zicht. Waarom is stikstof zo’n lastig probleem? NEMO Kennislink geeft antwoord op de vijf belangrijkste vragen over stikstof.

Sinds afgelopen mei is Nederland in de ban van stikstof. Bouwprojecten liggen stil en boerenbedrijven mogen niet uitbreiden. Dat komt doordat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig heeft verklaard. Onder PAS konden bedrijven een vergunning krijgen voor stikstof uitstotende activiteiten als ze daarnaast toezegden maatregelen te nemen om de hoeveelheid stikstof in de omgeving te verminderen. Zo’n toezegging vooruitlopend op positieve resultaten van herstelmaatregelen is volgens de Raad van State in tegenspraak met Europese natuurwetgeving.

Wat is stikstof en waar komt het vandaan?
Stikstof (N2) is een gas dat van nature in hoge concentraties voorkomt in de lucht. Stikstof zelf is niet schadelijk, maar sommige stikstofverbindingen zijn dit wel. De stikstofverbindingen die problemen veroorzaken zijn ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx). Ammoniak is voornamelijk afkomstig uit de landbouw, stikstofoxide van het wegverkeer en de industrie.

Lees verder via nemokennislink.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.