07:14
19 augustus 2022

Vier aanbevelingen voor beter toezicht door gemeenten

Vier aanbevelingen voor beter toezicht door gemeenten
et aantal wetten waarvoor Nederlandse gemeenten toezicht houden en handhaven is fors. Zó fors dat de Eerste Kamer zich in 2015 afvroeg of gemeenten hun taak nog wel goed konden uitvoeren. Daarom gaf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opdracht tot een grootschalig onderzoek. Het leidde tot vier concrete aanbevelingen. Verschillende ontwikkelingen maken adequaat toezicht houden voor gemeenten steeds ingewikkelder. Denk aan de schaalvergroting door gemeentelijke samenwerking of de taken en bevoegdheden die zijn ontstaan door de Drank- en Horecawet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kunnen gemeenten het nog wel bolwerken? Dat was de vraag die bij de behandeling van de BZK-begroting in 2015 kwam bovendrijven. Onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen onderzocht deze vraag en gaf aanbevelingen voor verbetering.Lees verder via Toezine/hetCCVUw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? Bezoek de Seminarreeks De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk georganiseerd door het Haags Congres Bureau. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.