01:54
08 augustus 2022

Via buurtparticipatie te hard rijden in woonwijken beïnvloeden

Onderzoek naar effectiviteit van een sociale aanpak bij te hard rijden in de wijk. CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en vijf gemeenten werken samen in het project ‘sociale aanpak 30 km/h-gebieden’ om via buurtparticipatie het te hard rijden in woonwijken te beïnvloeden. In de week van 12 juni 2017 zijn de eerste metingen van het snelheidsgedrag in vijf geselecteerde buurten in Nederland. Eindresultaten van de effectmetingen worden in het voorjaar 2018 verwacht. In navolging van een vergelijkbaar project in de Provincie Zeeland en een georganiseerd kenniscafé over dit onderwerp is CROW samen met SWOV en VVN gestart met pilots in de gemeenten Nijkerk, Houten, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. Centraal in de aanpak staat dat bewoners zelf  zoveel mogelijk maatregelen verzinnen en uitvoeren, indien nodig met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente, om ervoor te zorgen dat er rustiger gereden wordt in de wijk. In deze pilots wordt naast de gereden snelheid ook de intrinsieke motivatie van de bewoners om zich aan de snelheid te houden gemeten. Juist omdat bewoners graag willen dat er rustiger wordt gereden, zou de motivatie daarvoor ook bij die bewoners zelf vandaan kunnen komen. Het streven is dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn of raken om rustig te rijden.

Lees verder via VVN.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.