05:55
30 september 2022

Verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein: De rol van toestemming

Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 nieuwe taken bij gekregen op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten (het sociaal domein genoemd). Hierdoor zijn gemeenten meer gegevens van meer mensen gaan verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder aandacht gevraagd voor deze risico’s. Ook heeft de toezichthouder erop gewezen dat er geen overkoepelende wettelijke regeling is voor de domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukte hierbij dat gemeenten dit probleem niet kunnen omzeilen door toestemming te vragen aan betrokkenen voor het verwerken van hun gegevens.

Lees verder via Autoriteit Persoonsgegevens – Verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein:
De rol van toestemming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.