09:36
25 maart 2023

13 gemeenten aan de slag met werkwijze wijk-GGD’er

Ze vullen het hiaat op tussen zorg en veiligheid. De wijk-GGD’ers in Vught onderhouden korte lijntjes met hun partners en handelen snel om escalaties rondom verwarde personen te voorkomen. Vught kijkt positief terug op de pilot met de wijk-GGD’er.

De Nederlandse politie registreert een toenemend aantal incidenten rondom verwarde personen. Mensen die de weg kwijt zijn, overlast bezorgen, agressief reageren of voor problemen zorgen in de woonomgeving. Voor een sluitende aanpak moeten zorg en veiligheid samenkomen. De zogenoemde wijk-GGD’er vult dit hiaat op, zo blijkt uit een pilot van een half jaar die startte in oktober 2015 in Vught. De 2 wijk-GGD’ers tonen zich een waardevolle schakel tussen ‘de wijk’ en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg, aldus het evaluatierapport De Wijk GGD’er Vught. Ze bieden vroegtijdige signalering en toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning, vanuit een passende, persoonsgerichte aanpak.

Lees verder via

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *