01:08
24 juli 2021

Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen

Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).

Economische prikkels

Aanleiding van de voorgestelde aanpassingen is het uit 2014 stammende OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?. Daarin werd vastgesteld dat de organisatie van het Nederlandse waterbeheer weliswaar goed is geregeld, maar dat het schort aan waterbewustzijn. De OESO suggereerde de invoering van economische prikkels om vervuilers meer te laten betalen. Ook het veranderende klimaat met zijn steeds zwaardere regenbuien zet het huidige, egalitaire belastingstelsel onder druk.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 − een =