09:49
11 augustus 2022

Vertrouwen in de politie Empirisch onderzoek naar de beleving van vertrouwen in de Rotterdamse wijk Bloemhof

Het ene na het andere schandaal kom t naar boven over de Nationale Politie. Zo was er de geldsmijt rel waarbij de Centrale Ondernemingsraad exorbitante bedragen uitgaf aan hotels, kostuums en een imagocoach. Het ophelderingspercentage van misdrijven daalt gestaag. Naar eigen zeggen is de politie de grip volledig kwijt op de georganiseerde  misdaad. Op terreinen als cybercrime heeft de politie niet de juiste expertise in huis en blijven de prestaties achter. Tegelijkertijd neemt het aantal politiemedewerkers m et een hoger inkom en dan hun hoogste baas, korpschef Erik Akerboom , steeds verder toe. Etnisch profileren blijkt structureler binnen de politie voor te kom en dan gedacht. Het aantrekken van hogeropgeleiden kom t niet van de grond en ook het diversiteitsbeleid faalt. Bovendien is het beloofde aantal van 1 wijkagent op 5.000 inwoners nog steeds niet gerealiseerd. Je zou verwachten dat door alle schandalen het vertrouwen in de Nationale Politie een flinke deuk oploopt. Maar ondanks alle commotie
kan de politie nog altijd op veel steun in de samenleving rekenen. Dat laten de cijfers van het CBS zien.1 Vertrouwde in 2012 67,7 procent van de Nederlanders op de politie, in 2016 is dat iets m eer dan 70,3
procent. Dit percentage ligt iets onder dat van de rechterlijke m acht m et 71,5 procent, maar is wel hoger dan voor andere publieke organisaties, waaronder het leger met 65 procent en  de Tweede Kamer met
36,8 procent. Het CBS heeft ook gekeken naar de persoonskenmerken in relatie tot het vertrouwen in de politie. Hieruit blijkt dat het vertrouwen stijgt met het niveau van de opleiding.

Lees verder via Marc Schuilenburg, spreker tijdens College 3 14 maart 2018 over
Positieve Veiligheid, Collegereeks Veiligheid, Recht en Bestuur, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

* Meer repressie helpt niet meer, wat wel?
* Aanknopingspunten uit andere wetenschappen
* Van oorlogstaal naar werken aan vertrouwen
* Maar dat doen we toch al? Of toch niet?
* Actuele voorbeelden uit NL en Engeland die werken!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.