10:20
04 oktober 2022

Versterken lokale democratie en lokaal bestuur – speerpunten gemeenten

Gemeenten willen verdere stappen zetten op het gebied van democratische vernieuwing, samenwerking in de regio en professionalisering van hun organisatie (onder andere via de digitalisering). Goede samenwerking is de balans zoeken tussen mogelijkheden en maatwerk. Gemeenten willen verder investeren in de doorontwikkeling van de bestuurlijke verhoudingen met de medeoverheden. Waar nodig zullen gemeenten en Rijk in goed overleg wetten en regels moeten aanpassen om ruimte en randvoorwaarden te scheppen.

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is daarnaast financiële armslag noodzakelijk. Vanuit deze invalshoek vinden wij dat het lokale belastinggebied dient te worden verruimd. Daarbij gelden wel een aantal randvoorwaarden, zoals onder meer evenwichtige inkomensverdeling bijvoorbeeld door compensatie of een eerlijke verdeling.

Lees verder via VNG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.