10:11
22 juli 2024

Expired: Versnipperde regie bij lokale veiligheid

In hoeverre is een gemeente in staat de regie over lokale veiligheid te voeren? Jolijn Broekhuizen, Ronald van Steden en Hans Boutellier onderzochten hiertoe een  grootstedelijk veiligheidsnetwerk ter bestrijding van alcohol- en drugsoverlast. Verloedering, overlast en criminaliteit zijn over de laatste decennia uitgegroeid tot zogenaamde wicked problems: problemen met een hoge mate van complexiteit en  ambigue veronderstellingen over wat goede oplossingsrichtingen zijn. Meestal is een groot aantal partijen, ook wel als ‘lokale veiligheidsnetwerken’ aangeduid, betrokken bij het zoeken naar deze oplossingsrichtingen. Sommige onderzoekers zijn hier optimistisch over. Zij prijzen de flexibiliteit van netwerken, alsook de kennis en expertise die zij kunnen genereren door dichtbij de alledaagse praktijk te staan. Netwerken worden als prima alternatief gezien voor al te afstandelijke en bureaucratische overheidsorganisaties. Tegelijkertijd heerst er de nodige scepsis. Hoe groot hun slagkracht is in termen van beoogde en gewenste  beleidsuitkomsten, hangt in belangrijke mate af van het aantal participanten, of zij elkaar vertrouwen, wat hun politieke, economische en juridische status is, of ze tot een gedeelde visie kunnen komen en of (strijdige) competenties en taakstellingen tot een werkbaar geheel kunnen worden gesmeed

Lees verder via Socialevraagstukken – Versnipperde regie bij lokale veiligheid

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *