05:36
30 september 2022

Verkenning: Burgerperspectief op Rijksinspecties

Verkenning: Burgerperspectief op Rijksinspecties

In de media en het publieke debat staan Rijksinspecties vaak in de aandacht:
‘Geen actieve handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van de zwarte (BIG) lijst, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat alleen nog maar aangekondigde werkbezoeken afleggen, Toezicht op voedselbereiding [paardenvleesaffaire) ligt onder vuur.’
Rijksinspecties zijn ook vaak onderwerp van onderzoek, bijvoorbeeld door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en de Algemene Rekenkamer.
1 Het gaat dan veelal om vragen over het belang van onafhankelijk toezicht, de relatie tussen de toezichthouder en de ondertoezicht gestelden etc.
2 Het viel de Nationale ombudsman op dat in slechts een aantal onderzoeken expliciet aandacht is voor het perspectief van de burger.
3 Toezicht door Rijksinspecties heeft al langer de aandacht van de Nationale ombudsman. In 2012 onderzocht de Nationale ombudsman het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en in 2009 deed de ombudsman onderzoek naar de Onderwijsinspectie.
4 De Nationale ombudsman ontvangt met regelmaat klachten over Rijksinspecties. Het gaat hierbij niet om grote aantallen; ongeveer 75 per jaar. Uit de klachten blijkt dat het veelal gaat om mensen die verwachtingen hebben van wat een inspectie zou moeten doen, maar bij wie niet aan die verwachtingen wordt voldaan.

Lees verder via  Nationale Ombudsman – Burgerperspectief op Rijksinspecties

Meer leren over perspectieven op toezicht? Kom 30 november naar het Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie 2018 – Perspectieven op toezicht’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau i.s.m. Vide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.