02:25
29 maart 2023

Verdwijnen coronamaatregelen leidt tot onduidelijkheid over gedoogbeleid arbeidsmigranten

Verdwijnen coronamaatregelen leidt tot onduidelijkheid over gedoogbeleid arbeidsmigranten

De gemeente Hollands Kroon besloot recentelijk dat agrariërs in de drukste periode kleinere woonunits voor arbeidsmigranten mogen aanbieden. Het college verwees daarbij naar een aangenomen motie, waarin is gevraagd om gedoogbeleid dat is opgesteld ten tijde van corona te laten gelden voor de piekperiodes. GroenLinks interpreteert de motie anders en vindt dat met het verdwijnen van de coronamaatregelen ook het gedoogbeleid moet komen te vervallen.

Het corona gedoogbeleid was nodig omdat de coronamaatregelen vroegen om aanpassingen aan de accommodaties. Er was toen juist sprake van een grotere vraag naar ruimte. Begin maart besloot het college om toe te staan dat het minimale oppervlakte van één woonunit in het hoogseizoen van twaalf naar tien vierkante meter kon worden bijgesteld. Het college voelt zich gesterkt in dit besluit door een aangenomen motie van CDA, VVD en SHK waarin gevraagd werd om het voor corona vastgestelde gedoogbeleid ook toe te passen in de piekperiodes en hierbij uit te gaan van de normering van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Daarin staat dat de minimale woonruimte tien vierkante meter bedraagt.

Lees verder via regionoordkop.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *