09:45
17 juni 2024

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun schoolgebouw aan de slag willen, kunnen hun bestuur alvast aan de mouw trekken!

De minister haalt gelden naar voren en past een indexering toe, en verhoogt zo het subsidieplafond met 167,8 miljoen euro: er is nu in totaal 405,3 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er voor schoolgebouwen 47 miljoen euro extra beschikbaar! Dit is de derde openstelling van deze subsidieregeling.

Let op: niet álle schoolgebouwen komen in aanmerking. In de regeling staat de volgende definitie: “Uit ’s Rijks kas bekostigde gebouwde onroerende zaak waar onderwijs wordt gegeven, van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.”

Er is weer gekozen voor een verdeling van 30 procent van het budget voor losse maatregelen, en 70 procent van het budget voor integrale verduurzamingsmaatregelen.

Lees verder via avs.nl

Meer leren van Hans van der Loo en anderen over ENERGIEK veranderen in kinderopvang, basisschool of IKC? Doe 22 mei mee met de ‘NDKB 2024 – ENERGIEK Veranderen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *