12:18
02 augustus 2021

Verbinding

Verbinding

De verbindende rol van de politie staat onder druk, stelt korpschef Henk van Essen. De laatste tijd wordt ons werk te veel bepaald door begrenzen en handhaven van de openbare orde, moeten we vaker geweld gebruiken. En dat terwijl de Nederlandse politie juist zo uniek is door haar laagdrempelige en verbindende karakter. Het aantal demonstraties en het geweld dat daarmee gepaard gaat, trekt een behoorlijke wissel op de politiemensencollega’s. Het gebiedsgebonden politiewerk staat onder druk en voorkomen moet worden dat onze relatie met de samenleving voor langere tijd verandert. Dat kan alleen door oog te hebben voor dilemma’s, verschillen, overeenkomsten en deze binnen en buiten bespreekbaar te maken èn te houden.

‘Afgelopen zomer sprak ik mijn trots en waardering uit richting collega’s. Ik vond het mooi om te zien dat wij als korps tijdens demonstraties tussen de mensen waren blijven staan; tussen de demonstranten spraken wij ons uit tegen racisme en discriminatie. En ook het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus was een gezamenlijke opgave. We deden het met elkaar.

Waardering
Nu, een half jaar – en ruim 2500 demonstraties – verder, zie ik mijn collega’s met dezelfde overtuiging en inzet hun werk doen. En nog steeds heb ik daar veel waardering voor. Tegelijkertijd zie ik dat zij vaker tegenover demonstranten staan; letterlijk. Bij veel demonstraties verhardde het sentiment en vaker dan voorheen moesten we optreden. De spelregels zoals die in Nederland gelden – zoals het aankondigen van een demonstratie – worden steeds vaker genegeerd. Dat er in de te handhaven maatregelen bij al deze (corona) demonstraties verschillen zitten, is te verklaren – hier worden door het lokale gezag afwegingen in gemaakt – maar maakt het soms ook lastig uit te leggen. De coronamaatregelen roepen veel emoties op, ook binnen ons korps, en ik weet dat de maatregelen niet op de steun van iedereen kunnen rekenen. Van ons mag worden verwacht dat wij de maatregelen zullen handhaven, waarbij het belangrijk is dat er eenduidigheid is, landelijk en lokaal, over die maatregelen. Demonstreren is prima, maar met respect voor afspraken en elkaar.

Lees verder via politie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 − 7 =