05:43
27 mei 2024

Verantwoording en kwaliteitscontrole Jeugd – zoek naar de ‘couleur locale’!

Verantwoording en kwaliteitscontrole Jeugd – zoek naar de ‘couleur locale’!

Nederlandse gemeenten hebben vanaf 2015 de taak om uitvoering te geven aan de Jeugdhulp en zich door middel van de controle op de jaarrekening te verantwoorden dat zij dit op een rechtmatige wijze doen. In 2015 en 2016 was dit een groot issue voor zeer veel gemeenten; weinig sturing bij inkopende gemeenten, geen grip op de uitgaven en de afwezigheid van een berichtenverkeer.

Inmiddels is het einde van 2018 in zicht en is de verbetering merkbaar. De brede invoering van het berichtenverkeer zorgt voor een sluitende administratie tussen gemeente en aanbieder en gemeenten kiezen bewuster voor inkoopvarianten waarmee ze de beste dienstverlening voor de cliënt denken te behalen. Toch zijn er naast deze positieve ontwikkelingen nog veel stappen te zetten die vragen om een gemeente die actief op kwaliteit controleert en een rechtmatige verstrekking borgt. In dit artikel ga ik verder in op hoe gemeenten dit concreet kunnen doen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *