03:31
12 juli 2024

‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’

‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’

Branchepartijen BK, BMK en BOinK pleiten in een manifest ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. Het is voor het eerst dat de kinderopvangsector zo breed vertegenwoordigd inzet op erkenning.

‘Kinderopvang is meer en moet meer zijn dan een arbeidsmarktinstrument, meer dan gescheiden werelden voor kinderen mét en kinderen zonder een achterstand’, schrijven de branchepartijen in het manifest dat 31 oktober gepresenteerd werd.

‘De unieke expertise van de kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. De duurzame inzet en uitvoering van deze expertise staat onder druk. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) roepen op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, opdat we kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling in een veranderende wereld.’

De partijen stellen twee grote problemen aan de kaak, waar een antwoord op zal moeten worden gevonden:

Het eerste is de toenemende laaggeletterdheid, die tot gevolg heeft dat grote groepen volwassenen in de maatschappij buiten spel komen te staan.

Het tweede is de steeds permanentere kloof tussen groepen kinderen als gevolg van de grote verschillen in sociaal economische status van hun ouders.

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Meer leren over trends en ontwikkelingen in kinderopvang of over het aantrekken en behouden van goed personeel in kinderopvang, basisonderwijs en IKC? Kom naar de seminars van het Haags Congres Bureau ism BMK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *