09:41
22 juni 2021

Veiligheidsmonitor 2019 in de startblokken

Veiligheidsmonitor 2019 in de startblokken

De voorbereidingen voor de Veiligheidsmonitor 2019 zijn gestart. Gemeenten kunnen vóór 1 maart melden of ze gebruik willen maken van extra onderzoeksopties.

Afname onveiligheidsgevoel houdt geen gelijke tred met dalend slachtofferschap

In 2017 voelde een op de drie Nederlanders zich wel eens onveilig. Ten opzichte van 2012 zijn onveiligheidsgevoelens met 7 procent afgenomen. In dezelfde periode is traditionele criminaliteit (geweld, vermogen en vandalisme) met 23 procent gedaald. Het terugdringen van criminaliteit alleen is niet voldoende om het veiligheidsgevoel van burgers te vergroten. Dit hangt samen met tal van andere factoren, bijvoorbeeld buurtoverlast, fysieke kwaliteit en sociale aspecten, zoals de mate waarin bewoners elkaar kennen en het voorkomen van grote maatschappelijke tegenstellingen in de buurt.

Inzicht in veiligheidsgevoel en de achtergronden hiervan

Door deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor krijgen gemeenten inzicht in het veiligheidsgevoel van hun burgers en de achtergronden van veiligheidsbeleving. Veel gemeenten gebruiken de Veiligheidsmonitor als input voor het veiligheidsplan, monitoring en wijkscans. Andere gebruikers zijn politie-eenheden en veiligheidsregio’s. Omdat het al zo lange tijd de standaard is voor het meten van veiligheidsbeleving, zijn er veel mogelijkheden om te benchmarken en trends te volgen. Bij de vorige editie in 2017 waren er 136 deelnemende gemeenten.

Extra onderzoeksopties

I&O Research, dat het onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoert, biedt gemeenten extra onderzoeksopties. Bijvoorbeeld om meer enquêtes onder inwoners te verspreiden, zodat voor de betreffende gemeente betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Of om specifieke vragen op te laten nemen in de enquête.

Zo ontstaat ook op het niveau van kernen, wijken en/of buurten betrouwbare informatie over de veiligheidsbeleving. Gemeenten die willen deelnemen, kunnen dat voor 1 maart aangeven via veiligheidsmonitor.nl.

Lees verder via ioresearch.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × vijf =