06:27
23 januari 2022

Veiligheidsgevoel van scholieren blijft stabiel

Veiligheidsgevoel van scholieren blijft stabiel

97 procent van de leerlingen in groep zeven en acht van het primair onderwijs voelt zich veilig op school. Dit percentage is de laatste drie metingen stabiel op 97 procent. Ook in het voortgezet onderwijs voelt 97 procent van de scholieren zich veilig, een lichte stijging in vergelijking met de jaren ervoor. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor po/vo 2018, zo schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer.

Het verschil in veiligheidsgevoel tussen leerlingen uit het regulier onderwijs en het speciaal primair onderwijs is heel klein, 97 procent tegenover 96 procent. Het veiligheidsgevoel van leerlingen in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ligt met 93 à 94 procent iets lager dan op het regulier onderwijs. Het is bekend dat het praktijkonderwijs en het speciaal basis- en voortgezet onderwijs scholen zijn waar juíst veel aandacht is voor het schoolklimaat, schrijft Slob.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 − 4 =