07:05
24 mei 2022

Van Rijn gaat advies meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld uitvoeren

Staatssecretaris Martin van Rijn onderschrijft het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in zijn Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Er moet in Nederland op een meer systematische manier worden gewerkt aan de veiligheid van kinderen en andere kwetsbare groepen, vindt Van Rijn. Daarom is het essentieel dat Veilig Thuis een ‘radarfunctie’ voor veiligheid vervult. Van Rijn wil samen met organisaties, professionals en gemeenten een uitvoeringsplan opstellen voor het advies, onder begeleiding van Sprokkereef. In de loop van dit jaar zal Van Rijn de Tweede Kamer informeren over de benodigde aanpassing van wet- en regelgeving.

De staatssecretaris rapport ook over het inspectietoezicht op het functioneren van Veilig Thuis. Inmiddels is de verwachting dat 24 van de 26 Veilig Thuis-organisaties op 1 januari voldoen aan de belangrijkste eisen van de inspecties. Twee organisaties staan onder verscherpt toezicht: Veilig Thuis Gelderland Zuid en Veilig Thuis Drenthe.

De voortgangsrapportage gaat ook in op andere aspecten van zijn beleid tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals monitoring en het tegengaan van vrouwelijke genitale verminking en huwelijksdwang.

Bron: NJI

Lees verder via NZG – TASKFORCE: ‘Advies over werkwijze veilig thuis stevige stap in de juiste richting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.