05:00
20 juni 2021

Van inrichting naar MBA. Enkele praktische consequenties nader belicht

Van inrichting naar MBA. Enkele praktische consequenties nader belicht

De wetgever heeft de keus gemaakt om in de Omgevingswet (Ow) niet meer het begrip inrichting als aangrijpingspunt te hanteren voor de regulering maar “de milieubelastende activiteit” (MBA).

Dat kan tot gevolg hebben dat activiteiten die thans door verschillende rechtspersonen in elkaars nabijheid worden verricht en in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm) als één geheel kwalificeren (één inrichting) onder de Ow niet meer als één geheel kwalificeren.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Milieu en Recht (M en R 2018/108), afl. 9, p. 614-624.

Lees verder via stibbe.com

Meer leren van Rut Molenaar-Wingens (Stibbe) als overheidsjurist over de Omgevingswet en over andere actuele wetten? Kom vanaf 3 april naar de HCB seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor Overheidsjuristen’. Verder met o.a. Jan van der Grinten en Anita van den Berg (Kennedy van der Laan) over Openbare Orderecht, Matthijs Mutsaers (Nysingh) over de herziene Aanbestedingswet en Jolize Lautenbach over de Digitale Transformatie van het openbaar bestuur(NautaDutilh).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − 9 =