07:40
21 juni 2024

Van der Kant: Veiligheid topprioriteit

Van der Kant: Veiligheid topprioriteit

Helmond scoort laag als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws dat samen met criminologen is uitgevoerd. Veiligheid moet in Helmond topprioriteit krijgen om een aantrekkelijke en leefbare stad te zijn en te blijven.
Er tekent zich in onze stad een negatieve trend af. Een greep uit de zogeheten ‘onderwereldkaart’ laat zien dat op verschillende fronten werk aan de winkel is. Zo vinden meer diefstallen en inbraken plaats dan gemiddeld in Nederland, zijn er meer politieregistraties van overlast door dakloze personen, verwarde personen en jeugd (“bijna één op de tien inwoners in Helmond ervaart overlast van hangjeugd”) en worden meer drugsdelicten geregistreerd. Maar ook fraude en cybercriminaliteit rukken op in onze stad.

Dat is zorgelijk. Hoe kan het beter? Veiligheid is van iedereen en voor iedereen. De gemeente heeft daarin een stevige rol. Daarom stond in de laatste raadsvergadering het Masterplan Integrale Veiligheid op het programma. Dat plan is door de gemeente samen met inwoners en partners (zoals de politie en woningcorporaties) opgesteld.

Het plan geeft duidelijk richting aan waar we de komende jaren als gemeente op focussen: ondermijnende criminaliteit, gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime, maatschappelijke onrust, radicalisering, de toenemende polarisatie, personen met onbegrepen gedrag, huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt extra aandacht voor de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Lees verder via deweblogvanhelmond.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *