04:06
19 juli 2024

Expired: Van bejegening tot vertrek Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en wat daarin de bijdrage kan zijn van het personeel. In het tweede deel wordt gekeken of er een verband bestaat tussen de blootstelling aan vreemdelingenbewaring en de wijze waarop de detentieomstandigheden worden ervaren enerzijds en de mate waarin vreemdelingen medewerking verlenen aan hun terugkeer anderzijds.

Lees verder via WODC – Van bejegening tot vertrek

Hoe bevordert u als burgemeester het Veiligheidsbeleid? Leer meer op het HCB Congres op 6 oktober en de HCB Colleges
Veiligheid, recht en bestuur, start donderdag 13 oktober

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *