01:20
28 juni 2022

Utrechtse wetenschappers: lessen over terrorisme nodig op school

Een taskforce gaat het Utrechts college van b. en w. adviseren over het tegen gaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn zijn hoogleraar Internationale betrekkingen Beatrice de Graaf, tevens terrorisme-expert, en hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Het team van experts dat vanuit wetenschappelijk oogpunt zal bijdragen aan het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ werd gisteren tijdens het gelijknamige congres gepresenteerd. Dit melden de gemeente, RTV Utrecht en Algemeen Dagblad.

De twee hoogleraren namen het initiatief voor de taskforce. De taskforce heeft binnen het thema van polarisatie en radicalisering jaarlijks een bepaalde focus, waarvoor ook andere Utrechtse deskundigen tijdelijk toetreden. In de eerste periode, vanaf oktober 2016 tot december 2017, ligt de nadruk op onderwijs. Hiervoor treden Marja Blom van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht en Willibrord Stichting en Eric van Dorp  van Stichting Openbaar Primair Onderwijs tijdelijk toe.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat op scholen de behoefte groot is aan richtlijnen om met leerlingen over terrorisme te praten, aldus De Winter. Leraren krijgen veel vragen van kinderen over het onderwerp, zegt ook onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp. Scholen zouden volgens de hoogleraar Pedagogiek daarom speciale lessen moeten krijgen over het thema. Deze lessen zouden gegeven kunnen worden door deskundigen of studenten van de universiteit. De Winter en De Graaf willen lespakketten ontwikkelen over terrorisme die ingaan op vragen van kinderen, zoals ‘Wat is terrorisme eigenlijk?’ en “Hoe komt iemand tot zo’n daad?’

Volgens De Winter is aandacht in de klas voor radicalisering en polarisatie des te belangrijker nu kinderen steeds minder contact hebben met leeftijdsgenootjes uit andere wijken. “Als er geen contact is tussen verschillende bevolkingsgroepen is dat de basis voor vooroordelen en haat tegen elkaar”. De Winter stelt voor om in het onderwijs uitwisselingen te organiseren, zoals samen sporten of een gezamenlijk cultuurproject, om dit contact te verbeteren.

 

Bron: SBO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.