05:02
22 september 2023

Utrecht grijpt extra in na overlast in Lombok maar ‘er is geen quick fix’

Utrecht grijpt extra in na overlast in Lombok maar ‘er is geen quick fix’

In de strijd tegen overlast in het stationsgebied en Lombok neemt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma extra maatregelen. Zo wordt de mogelijkheid om verblijfsontzeggingen op te leggen met een jaar verlengd en het gebied waar dat kan uitgebreid naar Lombok-Oost. Ook zet de gemeente extra cameratoezicht in.

Volgens burgemeester Dijksma is er geen ‘quick fix’ in de strijd tegen de overlast. “Het vraagstuk is ingewikkeld en vraagt op vele fronten inzet.” Eerder werd duidelijk dat met name een groep zogenaamde veiligelanders voor overlast zorgt. De gemeente probeert de overlastgevers aan te spreken en ze uit eigen beweging terug te laten keren naar hun land van herkomst. Dijksma riep de landelijke overheid op met een oplossing te komen, volgens de burgemeester zijn de mogelijkheden van de gemeente beperkt.

“Het grootste deel van de groep heeft (bewust) geen asielprocedure gestart, heeft geen papieren bij zich, is ongeregistreerd (in Nederland en soms zelfs in heel Europa) en heeft vaak ook helemaal geen ambitie om langdurig in Utrecht of zelfs in Nederland te blijven”, aldus de burgemeester. De overlastgevers weten bovendien dat de kans op asiel in Nederland klein is. “Ze willen ook vaak niet worden aangesproken en houden bewust hulp af.”

Lees verder via rtvutrecht.nl

Meer leren over de integrale aanpak van veelplegers, verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over wet- en regelgeving, waaronder (online) gebiedsverboden van Jan van der Grinten, advocaat bestuursrecht bij Van Doorne en over hoe je adequaat reageert op een situatie die dreigt te escaleren van lector en hoogleraar Otto Adang van de Politieacademie en de Rijksuniversiteit Groningen? Kom naar de Hybride HCB Cursus ‘Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023’ die start op 9 november 2023 in Den Haag. Verder met Frank van Summeren, RONT Management Consultants en Toon Ruiken, Nationale Politie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *