12:30
27 november 2022

UT EN UM Starten onderzoek naar terugval criminaliteit via slachtoffer-daderbemiddeling

EEN TEAM VAN ONDERZOEKERS VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE (UT) EN UNIVERSITEIT MAASTRICHT (UM) KOMEN MET EEN INNOVATIEF MODEL OM TE VERKLAREN WAAROM BEMIDDELING IN STRAFZAKEN RECIDIVE TEGENGAAT.

Onduidelijk is nog waarom en hoe bemiddeling de kans op herhaling van criminaliteit verkleint. Het model biedt factoren die inzoomen op drie fasen rondom bemiddeling, namelijk voor, tijdens en na slachtoffer-daderbemiddeling. Een NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent maakt dit promotieonderzoek mogelijk.

In Europa wordt slachtoffer-daderbemiddeling in strafzaken steeds belangrijker. Zo besloot de Tweede Kamer eind 2016 om bemiddeling in strafzaken landelijk te gaan inzetten. Bemiddeling draagt bij aan het welzijn van slachtoffers: zij kunnen emoties uiten, vragen stellen en een schadevergoeding regelen met de dader. Tevens blijkt uit onderzoek dat bemiddeling tot minder recidive (herhaling van criminaliteit) leidt dan wanneer een strafzaak op reguliere wijze wordt afgehandeld. Er is echter nog geen antwoord op de vraag waarom en hoe bemiddeling het recidiverisico verkleint. Dit onderzoek tracht deze vraag te beantwoorden.

Lees verder via Universiteit Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.