08:03
28 januari 2023

Ultimatum asielwet lijkt niet haalbaar

Ultimatum asielwet lijkt niet haalbaar

De coalitiepartijen overleggen vrijdag verder met staatssecretaris Van der Burg (Asiel) over de nieuwe asielwet die hij door wil voeren. Dat meldt een woordvoerder van de VVD. Een digitaal overleg gisteren leidde nog niet tot overeenstemming. De staatssecretaris gaat niet in op het ultimatum van 7 november dat het Veiligheidsberaad stelde, maar dat lijkt nauwelijks haalbaar.

Van der Burg meldde vrijdag voor de tweede keer dat het wetsvoorstel om asielzoekers over gemeenten te spreiden nog niet klaar is. De fractie van de VVD heeft er moeite mee heeft dat gemeenten verplicht worden noodopvang te verzorgen voor asielzoekers. Zij willen liever dat gemeenten met bijvoorbeeld een bonus worden verleid om een bijdrage te leveren. De woordvoerder wil niets zeggen over wat er inhoudelijk is besproken woensdag.

Lees verder via gemeente.nu

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *