12:20
22 februari 2024

Uitvoering toezicht en handhaving op orde, tijd voor een volgende stap

Uitvoering toezicht en handhaving op orde, tijd voor een volgende stap

Gemeenten en GGD’en voeren toezicht en handhaving in de kinderopvang steeds beter uit*. Afgelopen jaar voerden nog slechts 5 gemeenten hun taken onvoldoende uit, waardoor ze een B-status hadden. Bovendien voldoet een steeds groter deel van de kinderopvangvoorzieningen aan de kwaliteitseisen. Dit blijkt uit het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017 dat op 8 november 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De inspectie ziet wel ruimte voor verbetering, want:

het toezicht is soms te voorspelbaar
nieuwe of aangescherpte wet- en regelgeving wordt niet altijd getoetst
en de handhavingsstrategie en informatieverstrekking past niet altijd bij de situatie.
Om dit te verbeteren, is een volgende stap in de ontwikkeling de invoering van een gemeentelijk toezichtplan. Hierin zet de gemeente uiteen hoe zij de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen waarborgt en stimuleert.

In het Landelijk Rapport gaat de inspectie verder in op de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang en op het interbestuurlijk toezicht zoals de inspectie dat uitvoert.

Lees verder via onderwijsinspectie.nl

Meer leren over perspectieven op toezicht? Kom naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2019 op 20 maart 2019 in Den Haag met oa prof. dr. Ian Leistikow (Erasmus, IGJ).

Leren over positie kiezen en veranderen als directeur, locatiemanager of schoolleider? Kom 4 december naar de door het Haags Congres Bureau i.s.m. BMK georganiseerde ‘Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2018’ met oa Yvette Vervoort, Hans van der Loo, Rudie Peeters en John Vonk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *