07:26
16 juli 2024

Uitnodigend besturen

Uitnodigend besturen

Essay hoogleraar bestuurskunde Arwin van Buuren

Het organiserend vermogen van burgers is bij tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken onmisbaar om tot oplossingen te komen. Overheden denken daarom steeds vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren, aanzwengelen, faciliteren en verrijken. Ze werken aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur. Dat stelt bijzonder hoogleraar bestuurskunde Arwin van Buuren in het essay Uitnodigend besturen. Het organiseren van ruimte voor initiatief.

Wat verstaan we onder uitnodigend bestuur? Hoe krijgt dit gestalte in de praktijk? En welke instrumenten zijn voorhanden om dit vorm te geven? Van Buuren biedt handvatten en gaat in op de op de vraag wat uitnodigend besturen vergt van een overheidsorganisatie en van de representatieve democratie.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *