12:20
03 oktober 2022

U krijgt uw appartement niet verkocht, is verhuur een veilige optie? Het doomscenario van huurfraude

Recent had Wilfred Boerrigter een afspraak gehad met Rob Jozee van Bureau Vastgoed Onderzoek en spraken over Huurfraude. De laatste tijd is huurfraude erg vaak in de publiciteit. Een doomscenario waar u als appartement eigenaar liever niet mee geconfronteerd wordt. Maar is verhuren eigenlijk wel een veilige optie. De media maakt met te grote regelmaat melding van misstanden door hennepteelt en het gebruik van valse identiteitsgegevens. Een van de maatregelen die hiervoor aangehaald wordt is om in achterstandswijken de woonoverlast te weren door de mogelijkheid tot raadpleging van politieregisters.

Wat u wellicht niet weet, is dat bijna iedere professionele verhuurder rekening houdt met verhoogde mutatie posten (of wel bouwschade, huurschade, opruimen aarde, stroomnota, vernielde woning, kortom, alle kosten waar u mee wordt opgescheept) rond hennepteelt, gemeentelijke dwangmaatregelen die getroffen worden voor het opheffen van deze ongewenste bedrijfs- en woonsituatie en de hieraan gekoppelde extra juridische onkosten. De problemen van hennepteelt in appartementen komen veelvuldig voor in de grote steden, maar helaas komt ook steeds vaker voor binnen kleinere randgemeenten en dorpen.

En helaas beperken huurfraudeurs zich niet alleen tot de professionele verhuurders. Juist appartementseigenaren met een dubbele hypotheeklasten en makelaars worden steeds vaker geconfronteerd met de praktijken van huurfraudeurs. Bij deze groep zien we steeds vaker dat er in het verhuurde appartement een huurfraudeur naar binnen glipt.

Huurfraude ondermijnt de vastgoedmarkt
Dat is niet wenselijk. Ook valsheid in geschriften en oneerlijkheid ondermijnen een goed functioneren van de vastgoedmarkt die door het huidige economische situatie toch al op gespannen voet leeft in relatie met leefbaarheid en veiligheid. Huurfraude frustreert zowel huidige als toekomstige appartementseigenaren. Deze krijgen te maken met torenhoge kosten, het heeft een zware negatieve impact op de vastgoedwaarde op korte en zelfs op langere termijn, wat zeker gezien de huidige problemen ongewenst is. Zolang er weinig beweging in de appartement markt is, de schulden toenemen en de regelgeving rond scheefgroei steeds meer toeneemt, moet er dus aandacht zijn voor dit hardnekkige verschijnsel.

Wat kunt u doen om huurfraude te voorkomen
Om u te helpen hebben we een korte checklist gemaakt die u kunt hanteren wanneer u uw appartement toch wilt of moet verhuren en uw hoofd niet wilt stoten. Het is raadzaam om voordat u een nieuwe huurder verwerlkomt u naar de volgende documenten vraagt.

  • Originele loonstroken van de laatste drie maanden en stortingen van dit loon op de laatste drie bankafschriften.
  • Verklaring van goed gedrag van de vorige verhuurder verifieer dit.
  • Originele werkgeversverklaring; Controleren de toekomstige huurder er daadwerkelijk werkt.
  • Kopie van een identiteitsbewijs (kleur) en vraag om inzage van het origineel.
  • Origineel uittreksel uit het bevolkingsregister.
  • Vraag betaling van borg of verdubbel deze en 1 maand huur vooraf
  • Check de kredietwaardigheid via www.bewusttoetsen.nl of vraag een complete screening (documentfraude) aan via info@woonfraude.nl
  • Leg in de huurovereenkomst vast dat er bij 1 maand huurachterstand maatregelen worden genomen EN doe dit ook. Zo bouwt u een dossier op.

Als iemand aan een van bovenstaande punten niet wil/kan voldoen zou u dan zaken willen doen met deze huurder?

Lees verder via het Tros Radar Forum over huurfraudeurs en verhuurbemiddelaars die het niet zo nauw nemen met de wetgeving!

 

Bron: www.vvecentraal.nl

Lees verder via Slachtoffers Eerst – Woonfraude de schrik van iedere (ver)koper/(ver)huurder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.