08:06
03 oktober 2022

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met de gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijsinstellingen alternatieven voor geslotenheid. Deze, en nog acht adviezen staan in het rapport Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen dat is opgesteld door vertegenwoordigers uit het onderwijs, de jeugdzorg en de justitiële inrichtingen, in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief(1) zegt het ministerie dat het, op basis van de adviezen en samen met de drie sectoren, tot een concreet stappenplan residentieel onderwijs wil komen dat in het najaar gereed moet zijn.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.