10:21
12 april 2024

Expired: Trivium raakt mobiele bendes

Het betreft een halfjaarlijks terugkerende meerdaagse politieactie, gericht op rondtrekkende dadergroepen die zich over het wegennet bewegen. De kracht van Trivium is de integrale aanpak, met veel ruimte voor lokale en interregionale samenwerking, maar toch een landelijke dekking en (inter)nationale samenwerking. Alle regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en de politie-eenheden in andere Europese landen slaan bij Trivium de handen ineen. “De banden tussen de landen worden steeds beter aangehaald, niet alleen op organisatorisch, maar ook op operationeel gebied”, zegt, René Middag, projectleider van Trivium. “Bij de meest recente Trivium in mei hebben Nederlandse collega gezamenlijk met de Duitse collega’s gesurveilleerd in één voertuig. En binnenkort komt een politiedelegatie uit Roemenië naar Nederland om de samenwerking te versterken. We gaan ook nog intensiever met verschillende ketenpartners optrekken. In mei sloot  bijvoorbeeld ook de IND aan, met goede resultaten.”

Bevraging
Tijdens de controles op straat biedt Trivium de mogelijkheid om internationaal bevragingen te doen bij Europese partners in het European Operations Command Centre (EOCC). “Welke precies hangt af van de deelnemende landen tijdens zo’n actie, maar in ieder geval worden de systemen van Europol en Nederland bevraagd”, aldus René Middag. “Als er dus ergens in Europa al onderzoeken lopen of er informatieverzoeken liggen vanuit het buitenland, dan komt dat real time binnen.” De collega’s op straat kunnen de bevraging doen via een speciaal voor Trivium ontwikkelde applicatie op de telefoon. “De bevragingen komen behalve bij het EOCC, ook bij ons Real-Time Intelligence Centre (RTIC) terecht en ook het bronland kan eventueel worden bevraagd”, zegt Middag. In Nederland vinden de controles veelal plaats met behulp van ANPR. Op basis van de analyses van het kentekenherkenningssysteem wordt geprobeerd zo gericht mogelijk te achterhalen op welke tijden en locaties de mobiele bendes actief zijn, zodat de politie hun voertuigen aan de kant kan zetten.

Eenheden
Het succes van Trivium valt of staat met de medewerking van de eenheden. “De Landelijke Eenheid coördineert en zorgt dat het EOCC en het RTIC bemand zijn, maar de eenheden zijn vrij daarop in te zetten”, zegt Middag. Over die medewerking is de projectleider tevreden. “Aan de afgelopen Trivium-actie deden honderden mensen mee. Dat leidde tot 83 aanhoudingen en veel inbeslagnames, maar leverde ook veel informatie op. Een andere doelstelling is meer bewustwording over mobiel banditisme. Het gaat bij mobiel banditisme vaak om kleine misdrijven, maar die worden wel veelvuldig gepleegd in georganiseerd verband. Het verzoek is dan ook om zoveel mogelijk signalen en kennis over deze dadergroepen te registreren. Door meer signalen en informatie te registreren met de landelijke projectcode MOBA kunnen we landelijk de acties steeds meer richten op specifieke dadergroepen en de juiste subjecten. Van katvanger tot facilitator binnen de mobiele dadergroepen. Het net sluit zich zo steeds verder.”

Bron: Politievakblad Blauw

Lees verder via NOS – Transportsector waarschuwt voor ‘James Bond-overvallen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *