01:18
04 oktober 2022

Trends in criminaliteit 1985-2018

Trends in criminaliteit 1985-2018

Als we naar langetermijntrends in de criminaliteit kijken dan vallen enkele zaken op. Zo ontwikkelde de criminaliteit zich vanaf 1985 niet eenduidig. Dat veranderde in het tijdvak na 2001 toen de criminaliteit over een breed front daalde. Uitzondering is het bedrog – dat zit nog steeds in de lift, wat mede verband houdt met de opkomst van handel via internet.

We zijn nu al jarenlang verwend met dalende criminaliteitscijfers. Dat geldt zowel de door de politie geregistreerde misdrijven als de schattingen op basis van slachtofferenquêtes. Het is wellicht goed die cijfers in een wat langer perspectief te plaatsen. Dat kan door terug te kijken naar de ontwikkelingen sinds 1985. Want vanaf ongeveer dat moment kan met enige zekerheid worden gesproken over de feitelijke ontwikkelingen op basis van de politiecijfers. Die lopen immers pas vanaf dat moment parallel met de uitkomsten van de toen ontwikkelde slachtofferenquêtes.

Lees verder via ccv-secondant.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.