08:43
18 januari 2022

Trendrapport Toezicht

Trendrapport Toezicht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Het Trendrapport geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht.

Het CCV dook eind 2018 voor het eerst samen met onder andere de politie, markttoezichthouders, de Inspectieraad en VIDE in de trends van het toezicht tijdens een door het CCV georganiseerd Trendcafé. Het Trendrapport kwam tot stand op basis van inzichten uit de debatten met veiligheidsprofessionals tijdens het Trendcafé en de nieuwsberichtenanalyse die daaraan vooraf ging.

Lees verder via hetccv.nl

Leren over hoe je het burgerperspectief en het perspectief van de professional integreert in je toezichtbeleid en praktijk (en niet alleen in de zorg)? Kom 20 maart naar het Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie 2019 – Perspectieven op toezicht’ met o.a prof. dr. Ian Leistikow (EUR en IGJ) , Martin de Bree (Erasmus School of Management), Annemarije Schoonbeek (Colegal), Paul van Dijk (zelfstandig adviseur), Wilma Boevink (Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut), Olof King (Consumentenbond) en Petra Reulings (Toezicht Sociaal Domein).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − 6 =