06:50
19 juni 2021

Transparantieregels politieke partijen nageleefd

Politieke partijen leveren jaarlijks een overzicht aan van giften hoger dan €4.500, schulden van €25.000 of meer, ontvangen subsidies, overige inkomsten en de vermogenspositie. Over de stukken van 2017 heeft de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) geoordeeld dat politieke partijen transparant rekenschap geven van hun financiën, maar het aanleveren van informatie zorgvuldiger kan en de controle door de accountant beter.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de jaarstukken van de politieke partijen gepubliceerd op rijksoverheid.nl en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze aan de slag gaat met de adviezen van de Ctfpp. Transparantie van giften en schulden is belangrijk, omdat mensen zo kunnen zien hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 + 10 =