12:27
28 mei 2020

Transparantie en politieke advertenties

Transparantie en politieke advertenties

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht uiterlijk drie weken voor de komende Provinciale Statenverkiezingen de garantie af te dwingen dat Facebook ‘volledige transparantie geeft over de afzender van politieke advertenties’ (Kamerstukken II 2018/19, 35078, nr 21). De motie past bij een bredere discussie over desinformatie en manipulatie in verkiezingstijd.

Die discussie gaat uiteindelijk over een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Een democratisch bestel veronderstelt, behalve dat er iets te kiezen valt, dat kiezers vrij zijn bij het bepalen van hun keuze. Om hun keuze te bepalen hebben ze informatie nodig. Kiezers zullen die informatie ook online verzamelen of aangeboden krijgen, via social media-platforms zoals Facebook. Door de digitalisering zijn echter de mogelijkheden voor derden toegenomen om zich met ‘destabiliserende intenties’ in verkiezingscampagnes te mengen (aldus de Staatscommissie Parlementair Stelsel i, Eindrapport, p. 94).

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *