03:39
01 juli 2022

Top 10 Integrale Kindcentra (IKC)

Top 10 Integrale Kindcentra (IKC)

Top 10 Integrale Kindcentra (IKC)
Volgens diverse architecten leiden Integrale Kindcentra (IKC) op den duur tot andere schoolgebouwen dan zoals iedereen die nu kent. Deze top 10 toont in willekeurige volgorde aan welke IKC’s erin geslaagd zijn om onderwijs en kinderopvang op fraaie wijze te integreren in één locatie.

In Nederland verschijnen steeds meer IKC’s: locaties waarin onderwijs en kinderopvang zijn geïntegreerd. Een IKC vraagt om één onderwijsteam met één pedagogische visie, maar ook om goede benutting van de vierkante meters.

De top 10 is opgesteld door Marco van Zandwijk, werkzaam bij het landelijke kenniscentrum Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK). “Wie de kinderopvang en het onderwijs vanuit één organisatie en één doorgaande lijn voor de kinderen wenst aan te bieden, doet er goed aan niet de vierkante meters maar de activiteiten centraal te stellen in het ontwerpproces”, schrijft Van Zandwijk.

Lees verder via stedebouwarchitectuur.nl

Als schoolleider meer leren over regels en ontwikkelingen in de kinderopvang? Kom 9 februari naar het HCB Seminar ‘Kennismaking Kinderopvang’

Meer leren over het stapsgewijs en in de juiste volgorde met elkaar komen tot een IKC? Kom naar het HCB Seminar en de masterclasses ‘Een Kindcentrum, waarom, hoe en wat? die starten op 9 maart.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.