08:22
18 augustus 2022

Toezichthouders vergeten in de spiegel te kijken

Toezichthouders vergeten in de spiegel te kijken

Het aantal raden van toezicht dat verzuimt zichzelf te evalueren groeit, dit ondanks het feit dat zelfevaluatie op grond van de governance-code verplicht is. Voerde in 2010 6 procent geen zelfevaluatie uit, in 2015 was dit gestegen tot 30 procent. Daarbij is verslaglegging hierover vaak summier of non-existent. Eén en ander blijkt uit onderzoek van Quist Executive Coaches onder ruim dertig grote ziekenhuizen. De toename van het aantal instellingen zonder zelfevaluatie baart zorgen, vinden de onderzoekers: “De vraag rijst of men het instrument van zelfevaluatie wel serieus neemt.”
Ook wordt zelfevaluatie te vaak gezien als een verplichting die van buitenaf wordt opgelegd. Een misvatting, vinden de onderzoekers. “Een eerlijke en kritische zelfevaluatie kan veel ellende voorkomen. De kwaliteit van toezicht op de besturing hangt in onze ervaring nauw samen met het functioneren van de toezichthouders zelf. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een slechte samenwerking binnen een RvT de belangrijkste negatieve factor is wanneer het gaat om de beheersing van crisissituaties.”

Lees verder via SKIPR

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.