10:05
21 mei 2022

Toezichthouder wil toetsbaar zijn voor buitenwacht

De NVTZ heeft een uniform raamwerk opgesteld voor de toetsing van toezichthouders. Dit raamwerk moet interne en externe ‘belanghebbers’ in staat stellen om het functioneren van de toezichthouders te beoordelen. Het programma gaat vanaf 2017 voor alle raden van toezicht gelden en wordt de komende drie jaar met steun van het ministerie van VWS uitgerold. Met het programma sluit de NVTZ aan bij het bredere streven naar professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg. Eerder al stelde de vereniging van zorgbestuurders NVZD een accreditatieprogramma voor zorgbestuurders op. Het NVTZ-raamwerk sluit hier goed bij aan, al spreekt de vereniging van toezichthouders in de zorg liever over ‘Goed Toezicht’ dan over accreditatie, aangezien goed toezicht wat de NVTZ betreft meer een zaak is van cultuur en gedrag dan van regels.

Lees verder via Skipr – Toezichthouder wil toetsbaar zijn voor buitenwacht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.