07:21
20 mei 2022

Toezicht en handhaving door gemeenten: goed op weg, maar nog veel te doen

Het aantal wetten waarvoor Nederlandse gemeenten toezicht houden en handhaven is fors. Zó fors dat de Eerste Kamer zich in 2015 afvroeg of gemeenten hun taak nog wel goed konden uitvoeren. Daarom gaf minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opdracht tot een grootschalig onderzoek. Het leidde tot vier concrete aanbevelingen. Verschillende ontwikkelingen maken adequaat toezicht houden voor gemeenten steeds ingewikkelder. Denk aan de schaalvergroting door gemeentelijke samenwerking of de taken en bevoegdheden die zijn ontstaan door de Drank- en Horecawet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kunnen gemeenten het nog wel bolwerken? Dat was de vraag die bij de behandeling van de BZK-begroting in 2015 kwam bovendrijven. Onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen onderzocht deze vraag en gaf aanbevelingen voor verbetering.Lees verder via Toezine/HetCCV 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.