11:26
18 mei 2022

Toezicht als balanceer-act

Toezicht als balanceer-act

In een reeks van 5 artikelen doen we verslag van het HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet’ georganiseerd op 17 mei 2021 door het Haags Congres Bureau.

Deel 4: Een weg vooruit voor toezichthouders

Verslag van de presentatie van Prof. dr. Caelesta Braun, Hoogleraar Public Governance and Civil Society, Universiteit Leiden

Caelesta merkt op dat toezicht midden in de maatschappij een complexe balanceer-act is tussen wens en werkelijkheid en tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Zij gaat ook in op de samenwerking tussen toezicht, intermediairen en sectorpartijen. Teneinde toezichthouders ‘een weg vooruit’ te bieden wijst zij op drie aandachtsgebieden.

1. Outreach
– Welke maatschappelijke dimensies spelen bij een toezichtskwestie en is er voor elke dimensie voldoende expertise en draagvlak?
– Is er ruimte voor alternatieve voorstellen?

2. Connection
– Is verbinding gezocht met andere maatschappelijke spelers dan degenen die normaal aan tafel zitten?
– Is er actief tegengeluid georganiseerd en gefaciliteerd?
– Zijn de juiste vormen van betrokkenheid toegepast?

3. Accountability
– Is naast de risico-afweging de belangenafweging helder en is onderbouwd waarom sommige belangen meer of minder meegenomen zijn?
– Heeft actieve terugkoppeling plaatsgevonden richting alle relevante stakeholders?

Volgende week het slotdeel over de de met de sprekers en deelnemers geformuleerde tips voor het nieuwe kabinet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.