10:28
11 augustus 2022

Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

De afgelopen tijd heb ik regelmatig met uw Kamer van gedachten gewisseld over het door burgemeesters en gemeenten gewenste instrumentarium bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij zijn ook de knelpunten in huidige wetgeving, die in de praktijk worden ervaren, betrokken. Mede door gesprekken met bestuurders ben ik mij zeer bewust van de urgentie om dergelijke knelpunten zo spoedig mogelijk weg te nemen of te verminderen. Ik span mij daar dan ook –met inachtneming van de demissionaire status van het kabinet- voor in. Ik constateer, samen met de betrokken burgemeesters, dat aanpassing van wetgeving mogelijk noodzakelijk is om de toerusting van de overheid bij de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op een adequaat niveau te houden. Tegelijkertijd is mij uit de gesprekken die ik heb gevoerd duidelijk geworden dat een aantal voorstellen nog een fundamentele beschouwing vergt. Dit vanwege de impact ervan op bijvoorbeeld het bestel en op de privacy, en derhalve een grondige en nauwkeurige uitwerking behoeft.

Lees verder via Tweede Kamer

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? Leer en luister tijdens de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk’, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.