12:21
04 december 2022

Tips voor steden en gemeenten die de bestuurlijke aanpak willen exploreren

Wil men de bestuurlijke aanpak op een structurele manier in een gemeentelijke organisatie inbedden, dan dient men een aantal randvoorwaarden te vervullen. In deze bijdrage geven we enkele tips mee voor wie de eerste stappen wil zetten in de richting van een “gewapend bestuur”.

Randvoorwaarden

• Procedures voor melding en afhandeling: binnen de stad of gemeente wordt best een stroomdiagram opgesteld van hoe en bij wie casussen worden aangemeld, hoe signalen worden verzameld en beheerd, welke prioriteiten worden gesteld en hoe deze worden afgehandeld.

• Communicatie en overleg: een regelmatig operationeel overleg tussen de verschillende partners moet zorgen voor het samenbrengen en aftoetsen van informatie en voor de coördinatie van de handhavingsacties. Daarnaast is een strategisch overleg tussen de betrokkenen (binnen en buiten de stad) aangewezen om de algemene prioriteiten te bepalen.

• Databank: de verzamelde informatie moet worden verwerkt, beheerd en bewaard. Dit impliceert dat een beveiligde omgeving (databank) voor deze informatie wordt voorzien, en dat er een afstemming met de Privacycommissie plaatsvindt.

• Opleiding: gerichte opleidingen dienen te leiden tot personeel dat alert is voor signalen van georganiseerde criminaliteit en hiermee op een doordachte en gecoördineerde manier kan omgaan, zonder echter te vervallen in een verkrampte of paranoïde reactiemodus.

• Weerbaar bestuur: de gemeentelijke organisatie moet zich “wapenen” tegen druk van buitenaf. Dit veronderstelt dat de integriteit van de stad en haar medewerkers een belangrijk aandachtspunt wordt. Daarnaast dienen de betrokken medewerkers te worden ondersteund in het assertief omgaan met manipulatie, chantage en agressie.

• Vertrouwelijkheid: de informatie die binnen de bestuurlijke aanpak wordt uitgewisseld, is zeer gevoelig van aard. Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie, deontologie van de gemeentelijke ambtenaren, discretieplicht … zijn hierbij sleutelbegrippen. Men kan iedereen die met de informatie in aanraking komt, een schriftelijke vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen.

Lees verder via Secunieuws – Tips voor steden en gemeenten die de bestuurlijke aanpak willen exploreren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.