10:36
03 december 2022

Tips gemeente voor een veilige en feestelijke jaarwisseling

De jaarwisseling 2014-2015 was de eerste met kortere afsteektijden. Particulieren mogen ook dit jaar alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. Eerder mochten particulieren vuurwerk op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend afsteken.

Tips voor een veilige en feestelijke jaarwisseling

Het CCV heeft zestien tips voor een veilige en feestelijke jaarwisseling voor u op een rij gezet.

 1. Geef de jaarwisseling bestuurlijke én structurele aandacht. Bestuurlijk door als gemeente de regie te voeren over de partners. En structureel door de jaarwisseling voor te bereiden vanuit een meerjarige benadering (cyclisch proces).
 2. Zoek samenwerking met private en publieke partijen en zorg ervoor dat iedereen zich mede verantwoordelijk voelt voor het verloop van een feestelijke en veilige jaarwisseling.
 3. Neem maatregelen die handhaafbaar zijn.
 4. Stimuleer burgerbetrokkenheid onder bewoners, zodat de jaarwisseling een feest van iedereen is.
 5. Organiseer bijeenkomsten in bijvoorbeeld lokale horeca of buurthuizen, wijkgebouwen, of laat voorlichting (vuurwerkles) geven door politie, bureau Halt en gemeente op basis- en middelbare scholen.
 6. Wijs vuurwerkvrije zones aan ter voorkoming van brand (denk aan scholen en huizen met rieten daken) of ter voorkoming van overlast (rondom dierenasiels, ziekenhuizen, winkelstraten en bejaardentehuizen)
 7. Organiseer een centrale vuurwerkshow en maak een feestelijk evenement van de jaarwisseling. Bijvoorbeeld door te investeren in verschillende alternatieven, zoals het inhuren van een muziekband.
 8. Organiseer een campagne en zet in op bewustwording van de jongeren bij het gebruik van vuurwerk.
 9. Stel pas oud-en-nieuw-beleid vast als het aan drie voorwaarden voldoet:
  • norm: is het beleid (of zijn de regels) wel écht handhaafbaar;
  • verwachting: communiceert u het beleid en de spelregels met de bevolking;
  • prestatie: wordt er wérkelijk gecontroleerd
 10. Ontwikkel een lerende organisatie: wissel kennis en informatie uit met anderen.
 11. Verhoog de budgetten in dorpen of wijken waar men de handen ineenslaat en waar het wél goed gaat.
 12. Zorg dat schade wordt verhaald op de dader onder bijvoorbeeld het motto ‘slopen is kopen’.
 13. Bij schade verhalen: er komt een strafzaak tegen de verdachte via: snelrecht (uiterlijk 15 januari) of themazitting (maart).
 14. Ga internet-rechercheren op jeugdsites/social media.
 15. Ga bij de communicatie in op: het beleid, de spelregels en de maatregelen die worden genomen.
 16. Blijf met elkaar in gesprek en organiseer direct na de jaarwisseling een bijeenkomst voor alle publieke en private partners.

Links

Bron: HetCCV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.