09:00
16 augustus 2022

Tijd om aan echte oplossingen te werken

Tijd om aan echte oplossingen te werken

In de regio Haaglanden vindt sinds vorig jaar regelmatig overleg plaats tussen wethouders en burgemeesters van de negen gemeenten en ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie en ggz. Hierbij wordt voortgebouwd op de goedlopende ambtelijke samenwerking. Het is een verandering die illustratief is voor het steeds vaker en succesvoller verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein.

We spraken met Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag en Marja van Bijsterveldt, burgemeester in Delft. Beiden vervullen een trekkersrol in het bestuurlijk verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein.

Voor complexe problemen is niet één passende oplossing
Kavita Parbhudayal: “We zien vaak inwoners met problemen die raken aan zorg én veiligheid. Het zijn veelal complexe problemen waar niet één passende oplossing voor is. Als we tot passende oplossingen willen komen voor veiligheidsproblemen, dan kan zorg een belangrijke sleutel zijn om mensen op een goede manier terug te laten landen in hun woonsituatie. We moeten af van de situatie waarbij we mensen oppakken en na een paar dagen weer naar huis sturen, zonder dat er aan een echte oplossing is gewerkt. Daar willen we onze schouders onder zetten, samen met partners uit het zorg- en het veiligheidsdomein.”

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.